Startersgids

Deze startersgids geeft je 10 simpele stappen om je chatbotimplementatie goed van start te laten gaan met Oswald. Let wel op: deze startersgids is enkel zinvol als je deze documentatie volledig doorlopen hebt. Neem rustig de tijd om alle concepten te verkennen en de voorbeelden te bestuderen. Volg daarna deze 10 stappen voor de implementatie van je chatbot op Oswald!

  1. Denk goed na over je use case: welk probleem gaat de chatbot oplossen, welke info gaat de chatbot geven...?

  2. Definieer één scenario en modelleer dit op papier

  3. Bedenk welke intenties en welke entiteiten nodig zijn om dit scenario te modelleren

  4. Voeg intenties toe met minstens 4 voorbeeldzinnen per intentie

  5. Voeg entiteiten toe met hun waardes en voor elke waarde enkele synoniemen

  6. Test je intenties en entiteiten via de trainingsinterface. Indien ze niet goed herkend worden, pas ze dan aan.

  7. Vertaal je scenario op papier naar een scenario in Oswald: configureer elke antwoordnode in de conversationele boom met de gepaste input van de gebruiker en output van de chatbot

  8. Test je scenario in het testvenster

  9. Herhaal stap 4 t.e.m. stap 10 om je scenario uit te breiden en nieuwe te definiëren