Conversationele bomen

De conversationele boom van een scenario bepaalt de flow die de gebruiker kan doorlopen in dit scenario. Hierbij zijn er enkele belangrijke concepten:

  • Antwoordnode: een combinatie van input van een gebruiker en output van de chatbot op een bepaalde plaats van het scenario, gemodelleerd als een blok in de conversationele boom

  • Parent: een antwoordnode die direct boven een andere antwoordnode staat

  • Root node: een antwoordnode zonder parent

  • Child node: een antwoordnode die direct onder een andere node staat

  • Vertakking: een deel van de conversationele boom waarbij een antwoordnode meer dan één kind heeft

Elke conversationele boom start met één root node. Hiermee wordt het scenario gestart. Afhankelijk van het volgende bericht van de gebruiker kan dan één kind van de root node gekozen worden om verder te gaan in de conversatie. Zo kan de hele conversationele boom doorlopen worden.

Om een kind aan de root node toe te voegen, klik je onder deze root node op het +-icoontje. Kies dan voor Voeg antwoord toe.

Om naast deze nieuwe antwoordnode een vertakking aan te maken klik je opnieuw op het +-icoontje boven de nieuwe node. Kies nu voor Vertak.

Op die manier kan je zoveel vertakkingen maken als je wil. Je kan ook een nieuwe laag tussen root node en de twee kinderen aanmaken. Dit doe je door opnieuw op datzelfde +-icoontje te klikken en voor Voeg antwoord toe te kiezen.