Advanced code responses

Het is in een node ook mogelijk om code te schrijven en deze dus als deel van de conversatie uit te voeren. De rest van node kan nog steeds op dezelfde manier geconfigureerd worden, met een intentie in de input, entiteiten in de input, een antwoord opslaan in een variabele, snelle antwoorden definiëren... De eigenlijke output van de chatbot wordt vervangen door code. Deze code wordt geschreven in Python en geeft je flexibiliteit om te integreren met externe API's, CRM's, databases... In Oswald kan je de advanced code response activeren door de Code-toggle te switchen.

Een kort overzicht van wat mogelijk is met advanced code responses:

 • De intentie in de zin opvragen

 • De entiteiten in de zin opvragen

 • De intentie in de context opvragen

 • De entiteiten in de context opvragen

 • De contextvariabelen opvragen

 • Contextvariabelen aanpassen

 • Elke mogelijke soort output geven

 • Metadata meesturen met de output

 • Naar een bookmark springen

 • De antwoordprioriteit bepalen

 • Een custom "niet begrepen"-tekst ingeven

 • Snelle antwoorden definiëren

 • De toestand aanpassen

 • Verbinding maken met een externe API

 • Verbinding maken met een database

Voor een volledig overzicht van de mogelijkheden van advanced code responses, verwijzen we naar de technische documentatie van advanced code responses.

Last updated