Publiceren

Oswald maakt een onderscheid tussen een chatbot in development en een chatbot in productie. Wanneer je aanpassingen maakt aan je chatbot en je deze test binnen het chatbotplatform, zijn deze aanpassingen nog niet zichtbaar voor je gebruikers. Deze aanpassingen worden pas overgedragen van de developmentomgeving naar de productieomgeving wanneer je de chatbot publiceert. Dit doe je door onder Opties rechtsboven op Publiceren te klikken. Wanneer je chatbot gepubliceerd is, komt er een extra knop Test widget tevoorschijn. Als je hierop klikt, krijg je een speciaal chatvenster te zien. Dit is het demochatvenster van Oswald en kan je gebruiken om je chatbot in productie te testen of te laten testen door gebruikers.

Let op: het is niet mogelijk om terug te keren van de versie in productie naar de versie in development. Het is enkel mogelijk om de versie in development over te zetten naar productie. Indien je dus meerdere versies wil bijhouden, kan je deze best exporteren en lokaal op je machine opslaan.

Enkel administrators van de chatbot kunnen de chatbot publiceren!

Last updated