Organisaties

Oswald is onderverdeeld in verschillende organisaties. Nadat je aangemeld bent, zie je een overzicht van de organisaties waar jij toegang tot hebt. Als je op een organisatie klikt, zie je een overzicht van de chatbots in de organisatie (waar jij toegang tot hebt). Elke chatbot heeft twee statussen:

  • De status van de chatbot in development

  • De status van de chatbot in productie

Er zijn drie mogelijke statussen:

Naam

Beschrijving

READY

De chatbot is klaar en er zijn geen kritieke fouten gedetecteerd.

ERROR

Er is een kritieke fout gedetecteerd.

STARTING

De onderliggende engine voor de chatbot is aan het opstarten. De chatbot zal niet werken totdat hij opgestart is en de status READY aangeeft.

OFFLINE

De onderliggende engine voor de chatbot is niet actief. De chatbot zal dus niet werken.

Let op dat als je geen licentie hebt aangekocht bij Oswald, de status van de chatbot automatisch op OFFLINE komt te staan na dertig minuten.

Verder in dit document lees je meer over hoe je kritieke fouten kunt oplossen.

Last updated