Fouten

Er zijn een aantal fouten die je kan maken in je chatbot. Zulke fouten kunnen grotere of kleinere gevolgen hebben. Oswald maakt het onderscheid tussen 'kritieke fouten' en 'errors'.

Kritieke fouten

Kritieke fouten vind je rechtsboven aan het rode driehoekje. Wanneer dit opgelicht is, kan je erop klikken en kan je de fouten aflezen. Kritieke fouten kunnen het volgende zijn:

  • Een waarde van een entiteit is niet vertaald in één of meerdere talen

  • Er zijn niet voldoende trainingszinnen voor de intenties in één of meerdere talen

  • Er bestaat een advanced code response met een syntaxerror

Wanneer er een kritieke fout binnen een bepaalde taal is, zal je chatbot in die taal niet meer reageren. Je zal dit herkennen aan het feit dat de output van de chatbot altijd de "niet begrepen"-tekst of de starttekst is. Verder zal je in de trainingsinterface altijd 100% junk te zien krijgen.

Errors

Errors staan links in het menu onder Errors. Deze errors zijn beperkt tot runtime errors in advanced code responses. Wanneer er een error valt, zal de chatbot de foutenboodschap sturen naar de gebruiker. Deze errors vallen enkel wanneer de advanced code response effectief uitgevoerd wordt in een conversatie. Het is dus belangrijk dat je je advanced code responses goed test in een scenario en kijkt dat er geen runtime errors vallen. De rest van de chatbot zal altijd blijven werken. Errors zijn dus moeilijker om op te sporen, maar minder kritiek.