Versionering

Een versie van een chatbot is een exacte kopie van alle gegevens van de chatbot in het platform. Deze functionaliteit geeft je de mogelijkheid om gemakkelijk terug te keren naar vorige versies.

Gebruik maken van versies

Als je links op Versies klikt, kan je alle versies van de chatbot bekijken.

Er zijn 2 acties beschikbaar op het overzicht:

 • Maak nieuwe versie

 • Terugzetten

Wanneer je klikt op Maak een nieuwe versie komt er een scherm tevoorschijn waarin je een nieuwe versie kan aanmaken en een naam geven. Je kan deze naam achteraf nog aanpassen. Klik op "Add" om de versie toe te voegen.

Je kan een oudere chatbot-versie terug opladen door op de knop Terugzetten te klikken. Druk op Vanuit bestand..., selecteer een .chatbot bestand en druk op Terugzetten om de versie te herstellen zoals beschreven in Exporteren en terugzetten.

Chatbot versie

Een chatbot versie rij toont enkele belangrijke zaken.

 • De datum die je ziet is de datum dat de versie aangemaakt werd. Op basis van deze datum worden alle chatbot versies aflopend gesorteerd.

 • De gekozen naam van de versie of de automatisch gegenereerde naam bij het publiceren.

 • De acties worden weergegeven rechts in de versie-balk, afhankelijk van je rechten.

  • Naam wijzigen geeft je de mogelijkheid om je versie een andere naam te geven.

  • Downloaden zal een .chatbot bestand genereren en downloaden.

  • Terugzetten geeft je de mogelijkheid om de chatbot terug te zetten naar de geselecteerde versie. Deze actie is onomkeerbaar.

  • Verwijderen zal de versie volledig verwijderen. Deze actie is onomkeerbaar.

Instellingen

Je kan tenslotte een limiet instellen op het aantal opgeslagen versies op de Instellingen pagina.

Je kan als admin het aantal manuele versies én automatisch opgeslagen versies limiteren.

Last updated