Testen

De NLP zal bij input van de gebruiker dus twee zaken doen:

  • De intentie herkennen op basis van de hele zin

  • Nul, één of meerdere entiteiten herkennen in de zin

Op basis van deze input zullen we later scenario’s kunnen maken.

Het is in Oswald mogelijk om te testen of de chatbot de intenties en entiteiten goed herkent. Dit doe je door in het linkermenu op Trainen. Je kan dan een zin ingeven die als input voor de chatbot zou kunnen dienen. Klik op de entertoets van je toetsenbord om de resultaten van Oswald te bekijken.

Je ziet hier verschillende resultaten:

  • De genormaliseerde zin die de chatbot begrepen heeft. Hierin zijn speciale tekens en hoofdletters verwijderd. Verder zie een duidelijke aanduiding van alle entiteiten die de chatbot gevonden heeft in de zin in de vorm <naam van entiteit>:<waarde van entiteit>

  • Intentie: de intentie met de hoogste score. Let op: als de intentie met de hoogste score onder de drempelwaarde ligt, zal in een conversatie de junk-intentie gegeven worden, ook al staat er hier een andere intentie.

  • Schattingen: voor elke intentie een schatting van hoe waarschijnlijk het is dat de zin deze intentie heeft

Het best mogelijke geval is dat de intentie die je verwacht een hoge score geeft en de andere intenties een lage score. Als dat niet het geval is kan je de correcte intentie selecteren onder Intentie en op Valideren klikken. De zin zal nu toegevoegd worden als trainingszin van die intentie en het systeem zal opnieuw trainen. Na enkele seconde zou de schatting van de verwachte intentie hoger moeten liggen.

Last updated