Automatisch Vertalen

Oswald laat toe dat je de chatbot automatisch vertaalt (we doen dit via google translate). Je kan scenario's en entiteiten automatisch vertalen naar talen die je chatbot ondersteunt.

Wanneer je elementen van je chatbot vertaalt, zullen enkel de elementen vertaald worden waar je nog geen vertaling voor hebt ingegeven. Je zal dus je bestaande vertalingen niet verliezen.

Ondersteunde Talen

Je kan enkel vertalen naar talen die ondersteund worden door je chatbot. Om een taal toe te voegen, ga je naar 'instellingen' en voeg je een taal to bij ondersteunde talen:

Entiteiten

Bij entiteiten worden de waarde en de synoniemen van een entiteit vertaald. Je kan de waarden van een specifieke entiteit vertalen door te klikken op het menu bovenaan rechts:

Als je alle entiteiten tegelijk wil vertalen kan je klikken op het menu in de lijst van entity labels:

Scenario's

Je kan ook scenario's vertalen. Dit werkt op precies dezelfde manier als bij entiteiten. De teksten in de antwoorden en de snelle antwoorden worden vertaald.

Opgelet! Code responses worden niet automatisch vertaald.

Je klikt opnieuw op het menu bovenaan rechts om een scenario te vertalen:

Wil je alle scenario's tegelijk vertalen, dan kan je klikken op het menu in de lijst van scenario's:

Volledige Chatbot Vertalen

Je kan ook kiezen om je volledige chatbot te vertalen. Dit doe je via het chatbot menu:

Waarom we intenties niet automatisch vertalen

Je zou mogelijk de trainingszinnen uit je intenties ook automatisch willen vertalen. Dit is echter niet iets dat we willen aanmoedigen. Trainingszinnen zijn immers niet 1-op-1 te vertalen. Waar je iets in het Nederlands misschien op 5 verschillende manieren kan zeggen, geeft het Engels je misschien wel 10 alternatieven, of omgekeerd! Bovendien zal een automatische vertaling mogelijk telkens naar de meest gebruikelijke manier teruggrijpen om iets te zeggen. Als je dan van Nederlands naar Engels zou vertalen, mis je niet alleen de 5 nieuwe manieren om iets te zeggen, je verliest ook de 4 extra manieren die je al had!

Omdat je wil dat je trainingszinnen zo goed mogelijk het taalgebruik van je doelgroep weerspiegelt is het dus beter om geen automatische vertalingen te doen van trainingszinnen.

Als alternatief raden we je aan over verschillende talen heen te trainen door gebruik te maken van de 'Embeddings' vectorizer en de 'Train over alle talen heen' feature. Deze vind je terug in de NLP instellingen van je chatbot. Je chatbot zal zo gebruik maken van een neuraal netwerk om de input van je gebruikers om te zetten in een wiskundige voorstelling die taalonafhankelijk is. Je kan zo je chatbot trainen in het Nederlands, maar toch zorgen dat je bot bijvoorbeeld Engels begrijpt.

Als je écht je trainingszinnen wil vertalen via google translate, kan je nog steeds je trainingszinnen exporteren, ze vertalen, en ze dan weer importeren. We willen echter nogmaals herhalen dat dit wellicht niet het beste resultaat zal geven.

Last updated