Toestanden

Een scenario kan afhangen van een bepaalde toestand waar de chatbot zich in bevindt. Als de chatbot zich niet in deze toestand bevindt, kan het scenario niet uitgevoerd worden, ook niet als de input van de gebruiker voldoet aan de inputconfiguratie van de root node van het scenario. Een chatbot kan in een bepaalde toestand komen omdat deze toestand gedefinieerd is op het einde van een scenario. Toestanden worden typisch gebruikt om scenario's van elkaar te laten afhangen. Zo kan een scenario dat afhangt van een bepaalde toestand niet getriggerd worden, tenzij er eerst een ander scenario succesvol afgerond is dat de chatbot in deze toestand brengt. Een toestand kan opnieuw eender welke naam hebben en kan aan het begin of aan het einde van een scenario gedefinieerd worden.

Standaard staat de begintoestand van een scenario op altijd. Dit wil zeggen: dit scenario mag altijd uitgevoerd worden, onafhankelijk van de toestand van de chatbot.

Standaard staat de eindtoestand van een scenario op originele toestand. Dit wil zeggen: blijf in de toestand waar je in was bij het begin van het scenario.

De starttoestand van de chatbot is start.

Een toestand wordt gedefinieerd door in het begin of op het einde van een scenario op de selectbox te klikken, een naam voor de toestand in te geven en op de entertoets van je toetsenbord te drukken. Eens de toestand gedefinieerd is, kan die toestand in andere scenario's gekozen worden in de selectbox.

Bekijk het volgende voorbeeld:

Scenario 2 zal nu niet uitgevoerd kunnen worden vooraleer scenario 1 succesvol is afgerond. De chatbot zal scenario 1 immers moeten afronden om in de juiste toestand gegevens_bekend te vallen. Dan pas kan de gebruiker het tweede scenario triggeren.

Het resultaat is het volgende:

 • Gebruiker: "Ik kan niet inloggen..."

 • Bot: "Dat heb ik niet goed begrepen."

 • Gebruiker: "Hallo!"

 • Bot: "Hey! Wat is jouw naam?"

 • Gebruiker: "Michiel"

 • Bot: "Dag michiel! Wat is jouw e-mailadres?"

 • Gebruiker: "gebruiker@domeinnaam.be"

 • Bot: "Super! Dus jouw naam is michiel en jouw e-mailadres is gebruiker@domeinnaam.be?"

 • Gebruiker: "Ik kan niet inloggen..."

 • Bot: "Spijtig om te horen dat je niet kan inloggen."

 • Bot: "Ken je je gebruikersnaam?"

Als je ooit een toestand gedefinieerd hebt, maar niet meer gebruikt. Zal deze na een tijd automatisch verwijderd worden. Het is dus niet mogelijk om zelf toestanden te verwijderen.

Last updated