Tips & tricks

 • Train je intenties altijd met minstens 4 voorbeeldzinnen.

 • Denk goed na over hoe een gebruiker een intentie zou uitdrukken. Gebruikers zijn vaak informeler tegen een chatbot. Train de intentie zoals gebruikers praten tegen de chatbot. Zo behaal je optimale resultaten en een goede gebruikerservaring.

 • Laat de intentie trainen door een native speaker van de taal waarin je de chatbot traint. Deze weet het best hoe gebruikers in zijn/haar taal de intentie uitdrukken.

  Probeer intenties algemeen te houden en gelijkaardige intenties te groeperen zoveel als mogelijk.

 • Het systeem kan moeilijk het verschil herkennen tussen open vragen en ja/nee-vragen. Probeer dus deze samen te nemen in één intentie.

 • Als twee intenties hard op elkaar lijken en slechts op één woord verschillen, kan je er best één abstracte intentie van maken en voor het verschillende woorden een entiteit aanmaken.

 • Zet het correctiealgoritme bij entiteiten uit wanneer het niet écht nodig is. De chatbot zal sneller reageren en minder snel onverwachte zaken corrigeren.

 • Probeer single-word-intents te vermijden. Dit zijn intenties die niet getraind worden met volzinnen, maar met één of enkele woorden (zoals hallo, goeiedag, hey, hi…). Single-word-intents worden best vervangen door entiteiten en synoniemen.

 • Formuleer je intenties en entiteiten in functie van het antwoord dat je later wil formuleren. Indien er meer intenties zijn die min of meer hetzelfde antwoord gaan krijgen, kan je deze best groeperen tot één intentie.

 • Test je chatbot ook met out-of-scope zinnen, zinnen waar er geen enkele intentie aan gekoppeld mag worden. Deze zinnen zouden dus een lage schatting moeten krijgen voor elke intentie.

 • De naam van een entiteit is puur voor de ontwikkelaar. Deze mag je in eender welke taal ingeven (in de screens is dit in het Engels). De waarde van een entiteit is wat je verwacht van een gebruiker. Dit is dus best al in de taal waarin je de chatbot traint.

 • Als je een intentie traint en er in de voorbeeldzinnen ook entiteiten voorkomen (bijvoorbeeld: "Ik ben mijn wachtwoord vergeten."), dan mag je in de voorbeeldzinnen gewoon de waardes of de synoniemen van de entiteiten gebruiken. Je moet niet per se aanduiden dat dit entiteiten zijn. Het systeem zal dit immers zelf herkennen.

 • Wanneer je wil werken met meer dan 1000 entiteiten, kan je best overschakelen naar bestandsentiteiten om de performantie van de chatbot optimaal te houden.

Last updated