Voorwoord

Wat is een chatbot?

Het woord ‘chatbot’ is tegenwoordig een enorm buzzword. Het gaat gepaard met woorden als ‘virtual assistants’, ‘natural language processing (NLP)’, ‘artificial intelligence (AI)’ enzoverder. Maar wat betekent nu eigenlijk het woord ‘chatbot’? Een chatbot is een samenvoeging van het woord ‘chatten’ en ‘robot’. Het is dus een systeem dat op een geautomatiseerde manier een conversatie kan voeren met een persoon (of gebruiker). Zo een conversatie wordt altijd gevoerd in natuurlijke taal. Door vragen, mededelingen, uitdrukkingen… van gebruikers om een intelligente manier te interpreteren, kan de chatbot een antwoord geven.

Mogelijke use cases voor chatbots zijn:

  • Customer support: hulp bij bijvoorbeeld technische systemen

  • Virtual assistants: hulp bij bijvoorbeeld een aankoop

  • Virtual buddy: een leuke gesprekspartner voor o.a. smalltalk...

Gesproken of geschreven?

Een chatbot werkt altijd met tekstuele data. De input voor de chatbot is dus een woord of een volzin. Het is echter ook mogelijk om de chatbot te laten werken met audio-data. In dit geval zetten we tussen de gebruiker een text-to-speech- en speech-to-text-service. Zulke services zetten spraak om naar tekst en tekst om naar spraak. Zo kan de chatbot blijven werken met tekstuele data, maar kan de gebruiker er tegen praten met de stem.

Wat is Oswald?

Chatbots zijn artificieel intelligente systemen die in staat zijn om natuurlijke taal te interpreteren en op een correcte manier te antwoorden. Zulke systemen moeten getraind worden met data, zodat ze de taal goed verstaan, en er moeten conversaties opgesteld worden, zodat er correcte antwoorden gegeven worden. De chatbot moet getest kunnen worden, statistieken moeten bekeken kunnen worden, mensen moeten gesprekken kunnen volgen en eventueel overnemen… Dit zijn dan ook enkele functionaliteiten die je zal terugvinden in Oswald.

Oswald is een online webplatform dat gebruikt wordt om chatbots te bouwen, testen, publiceren en onderhouden. Oswald is gebouwd voor zowel technische als niet-technische mensen. Oswald heeft een gebruiksvriendelijke en makkelijk-te-gebruiken user interface (UI). Toch kunnen ontwikkelaars ook gebruik maken van ‘advanced code responses’. Dit wil zeggen dat ze kleine stukjes code kunnen uitvoeren als deel van de conversatie. Dit is nodig om complexe integraties te bouwen met andere systemen.

Documentatie

In deze documentatie zullen we alle functionaliteiten van Oswald overlopen en illustreren met voorbeelden, screenshots en best-practices. Het is belangrijk dat je deze functionele documentatie goed doorneemt vooraleer je een chatbot configureert. Verder biedt Oswald ook nog technische documentatie:

Last updated