Variabelen

Het is in Oswald mogelijk om een antwoord van de gebruiker op te slaan in een variabele. Dit doe je door in de node die uitgevoerd wordt vóór het antwoord van de gebruiker opgeslagen moet worden, een variabelenaam in te geven bij Sla antwoord op in variabele. Later kan deze variabele gebruikt worden in tekstuele output van de chatbot door gebruik te maken van accolades {<naam van variabale>}.

Zoals gezegd worden entiteiten automatisch opgeslagen in de context. Deze kan je dus ook gebruiken via accolades in tekst: {<naam van entiteit>}.

Let wel op: als de entiteit overschreven wordt in een ander scenario, wordt die entiteit overal overschreven. De chatbot zal immers de laatste gegeven <naam van entiteit> in de context houden. Indien je dit niet wil, kan je de opgeslagen entiteit ook een andere naam geven. Dit doe je door op het disk-icoontje naast de gekozen entiteit te klikken en deze een naam te geven.

Last updated