Antwoordnode

Een antwoordnode is een combinatie van input van de gebruiker en bijhorende output van de chatbot. Wanneer de input van de gebruiker voldoet aan de inputconfiguratie van de antwoordnode, kan de antwoordnode getriggerd of uitgevoerd worden. Let op: antwoordnodes die een parent hebben, kunnen enkel getriggerd worden nadat hun parent eerst is getriggerd. Zo volgen kinderen altijd hun parent op. Een uitzondering op deze regel zijn bookmarks die verder in dit document behandeld worden.

Antwoordnodes bewerken

Om een antwoordnode te bewerken, klik je op de antwoordnode. Je krijgt nu een venster te zien waarin je de antwoordnode kan configureren. Hier kan je dus een antwoord van de chatbot definiëren op een bepaalde input van de gebruiker. Het linkerdeel bestaat uit de input die de antwoordnode verwacht van de gebruiker om getriggerd te kunnen worden. Het rechterdeel bestaat uit de output die de antwoordnode teruggeeft aan de gebruiker.

De input bestaat hier uit een lijst van regels die de antwoordnode kunnen activeren. Initieel is deze lijst leeg, wat betekent dat de node door elke input geactiveerd kan worden. In het overzicht wordt de node dan met een <Altijd> tag weergegeven.

Je kan regels toevoegen aan de antwoordnode om de node enkel te activeren bij gebruikersinput die voldoet aan alle voorwaarden van de regel. Als er meerdere regels toegevoegd worden is het voldoende als aan de voorwaarden van één regel voldaan is.

Een regel is een combinatie van nul of één intentie en/of nul, één of meerdere entiteiten. Een rege kan op twee manieren een entiteit verwachten in de input:

 • De entiteit met eender welke waarde: je specifieert hier het type van de entiteit, maar het maakt niet uit welke waarde er gegeven wordt

 • De entiteit met een specifieke waarde: je specifieert hier het type van de entiteit én een bijhorende waarde, die onderdeel is van dat type

Enkele voorbeelden van inputconfiguraties:

<< Antwoordnode die antwoordt met weer in een stad >>

 • Intentie: #weer info

 • Entiteiten: @stad

<< Antwoordnode die antwoordt met hulp wanneer iemand zijn/haar wachtwoord vergeten is >>

 • Intentie: #forget

 • Entiteiten: @credentials:wachtwoord

<< Antwoordnode die antwoordt met hulp wanneer iemand niet kan inloggen >>

 • Intentie: #login

 • Entiteiten: /

<< Antwoordnode die antwoordt op een bedanking van de gebruiker >>

 • Intentie: /

 • Entiteiten: @smalltalk:bedankt

De intentie in de input kan je selecteren door links onder “Nieuwe intentie” een intentie te selecteren.

Je ziet nu naast de geselecteerde intentie “in sentence” staan. Dit mag je nog even laten staan tot je het hoofdstuk over “Werken met context” gelezen hebt.

Een entiteit selecteer je op een gelijkaardige manier. Alleen kan je nog kiezen of je specifiek een waarde in de input verwacht of je dit laat staan op “eender welke waarde”.

Slot Filling

Wanneer je op het ? icoontje klikt bij een entiteit activeer je Slot Filling voor deze entiteit. Dat betekent dat de regel toch geactiveerd wordt wanneer deze entiteit ontbreekt in de input van de gebruiker. Je kan de bot dan zo instellen dat de chatbot de gebruiker dan vraagt naar de waarde voor deze entiteit, eventueel met snelle antwoorden om de gebruiker wat meer houvast te geven

Outputs

Er zijn vijf soorten outputs die gegeven kunnen worden door de node:

 • Tekst: statische tekst in een tekstballon

 • Link: een knop met tekst en een link naar een externe webpagina

 • Afbeelding: een statische afbeelding (opgeladen naar Oswald of via een URL)

 • YouTube: een URL naar een YouTube video

 • Locatie: de lengte- en breedtegraad van een locatie op Aarde

Deze vijf soorten outputs staan bovenaan de nodeconfigurator. Je kan van elk type zoveel outputs toevoegen als je wil en in willekeurige volgorde.

Je kan de volgorde van de outputs veranderen door op de drie streepjes links van de output te klikken en te slepen naar de gewenste locatie.

Snelle antwoorden

Je kan nog een speciale soort van output geven: snel antwoord. Een snel antwoord is een knop die de gebruiker te zien krijgt, net zoals een link. Deze knop linkt echter niet naar een externe URL, maar stuurt een berichtje terug naar de chatbot. Op die manier hoeft de gebruiker dit berichtje niet zelf in te typen, maar kan die gewoon op het snel antwoord klikken. Je kan een snel antwoord toevoegen door onder Voeg snel antwoord toe de tekst van het snel antwoord in te geven en op de entertoets van je toetsenbord te drukken.

Je ziet nu de tekst tweemaal op het snel antwoord staan. Dit heeft een reden:

 • De linkerkant is de tekst die de gebruiker te zien krijgt (de ‘tekst’)

 • De rechterkant is het berichtje dat (op de achtergrond) naar de chatbot gestuurd wordt (de ‘actie’)

Dit zal echter vaak hetzelfde zijn, maar kan in sommige gevallen toch verschillen. Bijvoorbeeld:

 • Message: “Ik ben voor!”,

 • Action: “ja”

“Ik ben voor!” is geen synoniem voor ‘ja’, dus de chatbot zal dit niet zo herkennen. Toch zal de chatbot dit goed herkennen als de gebruiker erop klikt, aangezien er op de achtergrond ‘ja’ gestuurd wordt en dit wél herkend wordt door de chatbot.

Je kan de snelle antwoorden herordenen door op de knop 'Herschik de snelle antwoorden' te klikken.

De layout van de snelle antwoorden verandert dan:

Je kan dan de volgorde van de snelle antwoorden veranderen door ze naar boven of naar beneden te verslepen.

Last updated