Inleiding

Intenties en entiteiten alleen zijn niet voldoende om een chatbot te bouwen. Deze gaan immers enkel de input van de gebruiker interpreteren, maar nog geen antwoord formuleren. Het antwoord van de chatbot wordt geformuleerd in de vorm van een scenario. Een scenario wordt gemodelleerd in een (grote of kleine) conversationele boom. Dit is een combinatie van meerdere blokken van vraag en antwoord. Elke blok verwacht input van de gebruiker en geeft output terug. Zo bepaalt de conversationele boom dus welke flow de gebruiker gaat afhandelen. Op basis van de antwoorden kan de gebruiker in verschillende ‘takken’ van de boom vallen en andere antwoorden krijgen van de chatbot.

Om een scenario te maken, klik je in het linkermenu op Scenario’s en daarna rechtsboven op Nieuw scenario. Kies opnieuw een beschrijvende naam voor jouw scenario, zodat het voor jou én voor andere ontwikkelaars duidelijk is wat dit scenario doet.

Last updated