Tips & tricks

  • Het is mogelijk om meerdere root nodes te definiëren aan het begin van een scenario. Dit doe je door boven de root node op het +-icoontje te klikken en voor Vertak te kiezen.

  • Op de inputconfiguratie van een node gelden altijd 'en'-regels. Als je de intentie op #weather-info in sentence zet en @city in sentence wil dit zeggen: de intentie van de input moet #weather-info zijn en er moet een entiteit @city in de zin aanwezig zijn.

  • Zorg ervoor dat je antwoord niet te lang zijn. Veel chatbots worden weergegeven op kleine vensters. Hou je antwoord dus kort en to the point.

  • Typisch ga je een link niet bovenaan zetten in een antwoordnode. Deze komt meestal achter de tekstballonnen.

  • Indien je 'of'-regels wil maken, moet je met verschillende nodes naast elkaar werken. Deze nodes kunnen wel naar elkaar linken via bookmarks.

  • Je kan randomisatie aan je chatbot toevoegen door verschillende antwoordnodes met dezelfde inputconfiguratie aan te maken.

  • Een bookmark is niet hetzelfde als een toestand. Met een bookmark spring je altijd naar de bookmark en wordt de input van de node waarop de bookmark staat, genegeerd. Een toestand is een state waarin de chatbot zich bevindt. Er kunnen meerdere scenario's afhangen van een toestand en er is altijd nog extra input van de gebruiker nodig om dit scenario te triggeren.

  • Een toestand kan gebruikt worden om een scenario te blokkeren. Als je een toestand definieert aan het begin van een scenario, maar de chatbot kan via geen enkel scenario in deze toestand vallen, dan kan dit scenario niet getriggerd worden, tenzij er naar verwezen wordt via een bookmark.

  • Vergeet je intenties niet te trainen op contextgevoelige vragen. De intentie #weer info train je dus best met zowel zinnen als "Welk weer is het in Antwerpen?" als "Welk weer is het daar?".

Last updated