Rollen

Oswald definieert een aantal rollen. Deze rollen kunnen op twee niveaus toegewezen worden.

Niveau

Beschrijving

Chatbot

De rol geldt enkel voor de chatbot in kwestie. Deze rollen overschrijven de rollen op organisatieniveau.

Organisatie

De rol geldt voor alle chatbots in de organisatie, maar kan overschreven worden op chatbotniveau.

Een overzicht van de verschillende rollen:

Rol

Beschrijving

Support

Deze gebruiker mag support uitvoeren op de chatbot en dus gesprekken overnemen en teruggeven aan de chatbot.

Alleen lezen

Deze gebruiker mag geen aanpassingen maken aan de chatbot, maar mag hem wel bekijken en kan dus eventueel intenties en entiteiten importeren van deze chatbot naar zijn/haar eigen chatbot.

Editor

Deze gebruiker mag aanpassingen maken aan de chatbot, maar mag geen advanced code responses schrijven.

Ontwikkelaar

Deze gebruiker mag aanpassingen maken aan de chatbot én mag advanced code responses schrijven.

Admin

Deze gebruiker mag aanpassingen maken aan de chatbot, advanced code responses schrijven, de chatbot publiceren, verwijderen en rollen beheren.

Support

Alleen lezen

Editor

Ontwikkelaar

Admin

Gesprekken overnemen

x

x

x

x

x

Chatbotconfiguratie bekijken

x

x

x

x

Chatbotconfiguratie aanpassen

x

x

x

Advanced code responses aanpassen

x

x

Chatbot publiceren

x

Chatbot verwijderen

x

Last updated