Testen

Je kan je scenario's in Oswald testen. Dit doe je door vanop eender welke pagina rechtsboven op het groene icoontje te klikken. Nu komt er een chatvenster tevoorschijn. Hier kan je je zin typen en kijken wat de reactie is van de chatbot. Je kan je sessie altijd vernieuwen (en zo de conversatie opnieuw opstarten) door linksboven in het chatvenster op het verversicoontje te klikken.

Het brein van de chatbot

Rechts zie je nog de verticaal gedrukte tekst "Bot Brein". Als je hierop klikt, wordt er nog een extra stuk aan het testvenster opengeklapt: het zogenaamde brein van de bot. Dit geeft je meer inzicht over hoe de bot de zin geïnterpreteerd heeft en hoe hij een antwoord gekozen heeft.

  • Info geeft je informatie over de intentie en entiteiten in de input van de gebruiker en de toestand van de chatbot op het moment dat het antwoord gekozen werd.

  • Regels geeft je informatie over alle antwoorden de chatbot mogelijk had kunnen kiezen. Er kunnen immers meerdere nodes bestaan die voldoen aan de input van de gebruiker. De bovenste regel is de regel die gekozen werd door de chatbot. Wanneer je hierop klikt, zie je op welke regel de node slaat, doordat deze gehighlight wordt.

  • Nieuwe context geeft je informatie over welke contextvariabelen er in de context leven nadat het antwoord gegeven is.

  • Vorige context geeft je informatie over welke contextvariabelen er in de context leven op het moment dat het antwoord gekozen werd.

  • Intentiescores geeft je informatie over welke waarschijnlijkheden Oswald heeft gegeven aan de zin voor elke intentie.

  • Verwachte intentie geeft je informatie over welke intentie de hoogste score gekregen heeft. Wanneer je dit aanpast en op "Valideren" klikt, wordt de zin aan de trainingszinnen van die nieuwe intentie toegevoegd. Zo kan je fout geclassificeerde intenties bijtrainen.

  • Geactiveerde antwoorden geeft je informatie over welke antwoorden allemaal getriggerd zijn (rechtstreeks of via bookmarks).

Wanneer je op een geactiveerd antwoord klikt, krijg je opnieuw informatie over welke node gekozen werd door deze node te highlighten.

Je kan ook op een error klikken als er zich een error heeft voorgedaan. Dat neemt je dan onmiddellijk naar een pagina met meer informatie over de error. Je krijgt de volledige gecompileerde source code te zien en de stack trace van hoe de error zich heeft voorgedaan.

Als je goed verstaat wat er in het brein van de chatbot gebeurt, gaat dit je in de toekomst zeer hard kunnen helpen bij het debuggen van onverwachte antwoorden.

Springen doorheen de conversatie

Je kan het botbrein van elk antwoord van de chatbot bekijken door naast het antwoord op het kleine breinicoontje te klikken. Het botbrein zal dan aangepast worden naar het botbrein voor dat specifieke antwoord. Je kan dus het botbrein laten springen doorheen de tijd. Standaard krijg je het botbrein van het laatste antwoord te zien.

Bij elk antwoord staat er ook een klokicoontje. Wanneer je hierop klikt zal deze output van de chatbot opnieuw onderaan de conversatie weergegeven worden. De chatbot zal zich dan helemaal opnieuw gedragen alsof hij net dit antwoord gegeven heeft. Hij zal zich dus herstellen naar de toestand op dat moment. Dit maakt het makkelijk om snel verschillende 'takken van de boom' uit te testen, zonder altijd helemaal opnieuw te moeten beginnen.

Last updated