Inleiding

Het trainen van de chatbot bestaat eruit om de chatbot te voeden met data die hem slimmer kunnen maken, zodat die de vragen in jouw domein kan verstaan en kan beantwoorden.

Een chatbot heeft een natural language processing engine. Natural language processing, beter bekend als NLP, staat voor het verwerken van natuurlijke taal door een computer. In de wereld van chatbots zijn er twee belangrijke concepten die je goed moet begrijpen wanneer je een chatbot ontwikkelt. Dat zijn de concepten van intenties en entiteiten. In deze sectie leggen we uit wat deze juist betekenen en hoe je ze moet gebruiken om je chatbot intelligent te maken. Het is belangrijk om deze concepten goed onder de knie te krijgen. Zij vormen immers het hart van de chatbot. Verder is het ook belangrijk om goed te begrijpen hoe je deze intenties en entiteiten kunt testen. Enkel als de chatbot begrijpt wat jij verwacht dat hij begrijpt, zal hij juiste antwoorden kunnen geven.

Last updated